Spread the love

हलिं नेवाः दबू मूकवःया ग्वसालय् जगतसुन्दर ब्वनेकुथिया विशेष ग्वाहालि न्हिल्या ने.सं ११४३ चिल्लाथ्व एकादशी व द्वादशी (फागुण १९ व २०) निन्हु यकं झी जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठं च्वयादीगु मचा चिनाखँ वाचन प्रशिक्षण ज्याझ्वः क्वचाल । थुगु स्यनेकने ज्याझ्वलय् १६गू ब्वनेकुथिंपाखें २४ म्ह व्वनामिपिन्स व्वति काःगु खः ।
खुक्वःगु हलिं नेवाः न्हिया लसताय् थ्वहे वइगु फागुन २७ गते जगतसुन्दर ब्वनेकुथिइ चिनियाम्ह किसिचा नामं थ्वहे ब्वनामिपिन्सं जनकवि श्रेष्ठया मचा चिनाखँ ब्वनेज्या ज्वीगु ग्वसाः दु ।
थ्व ज्याझ्वः ताःलाकेत हलिं नेवाः दबूया साहित्यिक एम्बेसडर लोककवि राजभाई जकःमिया कजिसुइ म्ये हालामि पवित्र कसाः व जगतसुन्दर ब्वनेकुथिया प्रिन्सिपल सुनिता मानन्धरं दुजः दुथ्याका छगू ज्याझ्वः पुचः दय्कुगु खः ।
थ्वहे पुचलं थ्व स्यनेकने ज्याझ्वः न्ह्याकूगु खः ।
वैगु चैत्र ११ गते हलिं नेवाः दबू नेपाः देय् मूकवःपाखें ग्वसाः ग्वःगु खुक्वःगु हलिं नेवाः न्हिया मूज्याझ्वलय् चिनाखँ ब्वँमिपिन्त दसिपौ बीगु व जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठयात हनेज्या याइगु ग्वसाः दुगु खँ ज्याझ्वःकजि जकःमिं कनादिल ।

By Nhaykan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *