Tag: BK Jalmi

गजागु कासा द म्हिताबिल छं या म्युजिक भिडियो पिदन

नेपालभाषाया संगीत व सन्चारख्यलय् छम्ह क्यामेरामाएन व एडिटरया रुपय् नांजाम्ह बि के जल्मी या निर्देशनय् न्हूगु छपू म्ये गजागु कासा द म्हिताबिल छं बोलया म्येया म्युजिक भिडियो या पितब्वज्या छगू…